Lokalizacja

      Nieruchomości pod wynajem położone są w Łodzi, na terenie dzielnicy Widzew, w kwartale ulic Brzezińska,Śnieżna i Stokowska, przy trasie wylotowej do Warszawy, w odległości około 6 km od centrum miasta (ul. Piotrkowska).

     Nieruchomości znajdują się w zurbanizowanym wielofunkcyjnym rejonie z przewagą terenów zajętych przez przemysł i usługi.

     W odległości około 500 m znajduje się lokalne centrum handlowo-usługowe (hipermarket M1), w dalszym otoczeniem nieruchomości jest zabudowa mieszkalna.

     W odległości około 300 m przebiega linia kolejowa połączona bocznicą z jedną z oferowanych nieruchomości.

     Proponowane budynki położone są w bliskim sąsiedztwie tras wylotowych z miasta w kierunku wschodnim, północnym i południowym. Dojazd do centrum środkami komunikacji miejskiej zajmuje kilkanaście minut, a samochodem kilka minut.

                                                                            mapa

Damis Centrum © 2010